Hodnotiaca správa 2021

Stredná zdravotnícka škola

Farská 23
94901 Nitra

Naša škola SZŠ, Farská 23, Nitra, sa zapojila do kampane Červené stužky. V rámci kampane sme sa zapojilo do rôznych aktivít. Tri žiačky našej školy sa zapojili do vyhlásenej výtvarnej súťaže pre SŠ. V rámci prehĺbenia vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS sme ponúkli triednym učiteľom poučné DVD kampane HIV/DVD. Kampaň sme podporili a žiakom taktiež priblížili problematiku formou informačného panelu vo vstupnom priestore školy. Žiaci III. B PS triedy pripravili červené stužky, ktoré boli taktiež umiestnené pri vstupe do školy, žiaci a zamestnanci školy si mohli vziať červenú stužku a mať je pripnutú počas celého dňa ako symbol solidarity s nakazenými vírusom HIV alebo postihnutými týmto ochorením.
Mgr. Miroslava Zapletalová

Mgr. Miroslava Zapletalova