Hodnotiaca správa 2021

Základná škola v Marhani

Marhaň 115
086 45 Marhaň

Všetky aktivity v rámci kampane Červené stužky boli aj v tomto roku poznačené pand
émiou a nevýhodami dištančného vyučovania. Nestihli sme sa zapojiť do výtvarnej súťaže, no o to viac sme si to vynahradili besedami so žiakmi na tému AIDS. Naši deviataci pozorne počúvali a mali množstvo zaujímavých a praktických otázok. Bolo na nich vidieť, že už pomaly dospievajú... Zaujímavým poznaním bolo aj to, že táto téma im bola cudzia , slovo AIDS im veľmi nič nehovorilo. Niet sa však čo čudovať, veď v dnešnej dobe zo všetkých strán počujeme iba slovo covid.... So zatajeným dychom a poniektorí aj so slzami v očiach si pozreli film Anjeli. Od začiatku novembra sme mali v škole na nástenke vyvesený plagát k tejto kampani. 1. decembra naši deviataci hrdo nosili pripnuté červené stužky, aby tak vyjadrili solidárnosť, podporu a nádej ľuďom postihnutým týmto ochorením a všetkým tým, ktorí sa o nich starajú.

Mgr. Emília Michalovová