Hodnotiaca správa 2021

Základná škola J. A. Komenského

Komenského 7
05001 Revúca

Každoročne si na našej škole pripomíname 1. december rôznymi aktivitami. Celý týždeň sme vyvesili plagáty tejto kampane na vchodové dvere školy, taktiež aj na vchodové dvere do jedálne. Na hodinách etických výchov , náboženskej výchovy a občianskej výchovy v triedach na druhom stupni sme si pozreli film Anjeli a filmy s obchodovaním ľudí. Keďže tohto roku sme si pripomenuli 30. výročie od smrti speváka Freddieho Mercuryho , starší žiaci prejavili záujem pozrieť si dokument o ňom. Po vzhliadnutí týchto filmov nasledovala diskusia.
Na spôsob ,, Živej červenej stužky " sme dnes vytvorili ,, živé srdce ", ktoré symbolizuje solidaritu s touto kampaňou a skutočnosť, že to robíme naozaj ,, od srdca ". O priebehu kampane na našej škole, ako aj o jej výsledku sme informovali širokú verejnosť v školskom rozhlase, na webovej stránke školy, ako aj na sociálnych sieťach: na facebooku a na instagrame a taktiež aj v mestskej tlači.

PaedDr. Ľubomíra Hláveková