Hodnotiaca správa 2021

Súkromná spojená škola

Starozagorská 8
04023 Košice-Sídlisko KVP

Cieľom Svetového dňa boja proti AIDS bolo zvýšiť informovanosť žiakov 8. ročníka SZŠ o problematike AIDS a poukázať na možnosti prevencie pred ochorením. Pripnutím červených stužiek ako symbolov boja proti AIDS si pedagogickí zamestnanci uctili pamiatku tých, ktorí tejto chorobe podľahli.

Andrea Jevická