Hodnotiaca správa 2021

ZŠ s MŠ Častá

Hlavná 293
90089 Častá

Dňa 1.12. sme odvysielali rozhlasovú reláciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. V ten istý deň sme mali celoškolskú kampaň „oblečme sa do červena“ čím sa i naša škola zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky.
V rámci programu „Mám chuť si pokecať“ – Preventívny program pre žiakov druhého stupňa na tému AIDS (mýty a fakty) a sledovanie filmu ANJELI.

Drexlerová B.