Hodnotiaca správa 2021

ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Horná, 13
94106 Komjatice

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
Námestie Andreja Cabana 36, Komjatice

Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS „červené stužky“ 2021 pod vedením koordinátorky prevencie PaedDr. Kataríny Hanesovej.

Z dôvodu COVIDU sme uskutočnili len tieto aktivity:
1. Umiestnenie plagátu na viditeľnom mieste v budove školy.
2. Vytvorenie nástenky.
3. Tvorba a nosenie červených stužiek.
4. Prezentácia o prevencii, spôsobe prenosu, príznakoch a liečbe AIDS.

Katarína Hanesová