Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Veľké Ludince 390
93565 Veľké Ludince

Vyhodnotenie činnosti programu Boja proti AIDS na Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Ludinciach za šk.rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 sme sa opäť veľmi radi zapojili do kampane Červené stužky zameranej na podporu boja proti AIDS. Žiaci 2. stupňa na etickej výchove riešili problematiku AIDS a na výtvarnej výchove tvorili pohľadnice s danou témou. Na prvom stupni si deti so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami, pripomenuli kampaň boja proti AIDS tým, že prišli do školy oblečení v červenom.

. Nepriaznivá situácia vo svete nás tento rok pripravila o dve aktivity (Živá červená stužka, Športom za Červené stužky), čo nám bolo veľmi ľúto. V spomínaných aktivitách sa žiaci zúčastňovali najaktívnejšie a najradšej. Vykonané aktivity:
• Triedne akcie - pripomenutie aktivít Červené stužky v našej škole
• Výtvarná súťaž pre ZŠ – LOGO pre Červené stužky
• Umiestnenie propagačného plagátu na viditeľnom mieste školy
• Príprava nástenky s informáciami o problematike AIDS
• Beseda na tému duševné zdravie a závislosti - riešenie praktických úloh
• Beseda na tému Protidrogová prevencia žiakov
• Zhotovenie červených stužiek - nosenie vlastnoručne vyrobených červených stužiek (25.11.2020 – 01.12. 2020)

Veríme, že aktivity zamerané na zviditeľňovanie zákernej choroby AIDS dokázali žiakov zaujať a nasmerovať k správnemu postoju a zodpovednosti za vlastné zdravie, život, ako aj zdravie a život druhých ľudí. Ak vykonané aktivity padli na úrodnú pôdu a získané informácie a pocity budú žiaci vedieť zúročiť vo svojom živote, budú nápomocní a empatickí v krízových situáciách, tak úsilie je zmysluplné.

Mgr.Zuzana Zeleňanská