Hodnotiaca správa 2021

Str. zdravotnícka škola

Lipová 32
06683 Humenné

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné sa zapojila do 15. ročníka kampane Červené stužky nasledujúcimi aktivitami.
Informácie o kampani a plánovaných aktivitách boli všetkým žiakom a pedagógom rozoslané na ich školské mailové adresy v novembri. Svetový deň boja proti AIDS, ciele kampane a aj informácie o príčinách vzniku, prevencii, prejavoch a dôsledkoch HIV infekcie a ochorení AIDS sme prezentovali prostredníctvom školského rozhlasu. Príspevok pripravili žiaci 2. ročníka v spolupráci s koordinátorom prevencie. Žiačky 1. a 2. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Logo pre červené stužky. 3 vybrané práce boli odoslané do súťaže. Ďalšou aktivitou bola príprava 2 nástenných novín vo vestibule školy, na ktorých boli zverejnené informácie o kampani a výtvarné práce žiačok. Pre žiakov 3. ročníka bola zorganizovaná prednáška spojená s besedou na tému Duševné zdravie a závislosti, ktorú viedla školská psychologička Mgr. V. Sopirjaková. Dňa 1. decembra sme s ohľadom na hygienické opatrenia vytvorili po jednotlivých ročníkoch živé červené stužky. Žiaci i pedagógovia školy oblečení v červenom alebo pripnutím červenej stužky vyjadrili podporu kampani a symbolicky aj myšlienku na ľudí, ktorých život ovplyvnilo ochorenie AIDS. Téme sa budú venovať aj vo 4. ročníku vyučujúci lekári v rámci odborného predmetu Zdravie a klinika chorôb.
O realizovaných aktivitách sme informovali verejnosť prostredníctvom webovej stránky školy (https://www.szshe.sk/aktivity-skoly/item/1236-svetovy-den-boja-proti-aids) a na školskom instagrame.

Mgr. Ivana Švigárová