Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium sv. Františka v Žiline

J.M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci Rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách), Okresného úradu v Žiline - odboru školstva a mesta Žiliny organizovalo už pätnástykrát Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.
V rámci kampane sme na našom gymnáziu organizovali celý priebeh celoslovenskej kampane až po prípravu a distribúciu propagačných materiálov do škôl zapojených do kamapne. Významným dňom pre nás bol prvý december, Svetový deň boja proti AIDS. V tento deň sme mali v škole prítomné všetky triedy, ktoré prišli v červenom oblečení a každá trieda vytvorila v telocvični živú červenú stužku. Zo všetkých živých červených stužiek sme vytvorili spoločnú koláž. Živú červenú stužku vytvorili aj učitelia školy. Počas dňa ŽŠR pripínala na oblečenie červené stužky a predsedníčka ŽŠR bola prítomná na online vyhodnotení výtvarnej súťaže.

PhDr. Anna Poláčková