Hodnotiaca správa 2021

Škol. internát pri SŠ

Rosinská cesta 4
01008 Žilina

V školskom roku 2021/2022 sme sa na aktivity kampane Červené stužky tešili aj napriek smutným pandemickým podmienkam. Ako prvé sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, keďže maľovať nás v Školskom internáte baví. Ďalej sme absolvovali aktivity z Metodickej príručky, ktoré boli pod vedením samotných žiakov. Nakoniec sme vyrobili stužky a nezabudli si 1. decembra obliecť biele tričko. Všetkým sa kampaň páčila a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

S pozdravom Školský internát, Rosinská cesta 4, 0108 Žilina

Mgr.Monika Oravcová