Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Dolná Mariková 470
018 02 Dolná MarikováNa Základnej škole, Dolná Mariková 470 sme v novembri 2021 uskutočnili prednášku pre 5., 6. a 7. ročník na tému Zdravie, závislosť a kyberšikana. So žiakmi 6. ročníka sme pozerali film Anjeli, tvorili sme červené stužky, ktoré potom žiaci nosili pripnuté na hrudi. So žiakmi 6. ročníka a 9. ročníka sme si pripomenuli 1. december - svetový deň boja proti HIV/AIDS čítaním informačných letáčikov o tejto chorobe. Aktuálne sme sa sústredili na posilnenie rezistencie na záťažové situácie, udržanie duševného zdravia a zdravý životný štýl počas pandémie vírusu Covid-19.

Mgr. Anna Jurkeníková