Hodnotiaca správa 2021

ŠZŠ pre žiakov s TP

Pionierska 850/13
96212 Detva

Hodnotiaca správa – Červené stužky
Do kampane Červené stužky 2021 sa naša škola škola zapojila opäť aj tento rok. Prvou výzvou bola pre nás výtvarná súťaž, kde sa naši žiaci zapojili niekoľkými peknými prácami. Na naše veľké prekvapenie a hlavne potešenie bol jeden žiak ocenený. Pri on-line ocenení bol Dávidko veľmi dojatý a bola to pre neho nová skúsenosť, môcť sa takto zviditeľniť a verejne sa prezentovať.
Hlavný a významný deň pre nás 1. december, kedy sme si všetci pripli červené stužky na znak solidarity a pripomenutia si tohto dňa. Žiakom bolo vysvetlené čo tieto červené stužky znamenajú. Premietli sme si prezentáciu s témou látkových a nelátkových závislostí. Porozprávali sme sa na danú problematiku a tiež sme si niečo povedali o téme HIV/AIDS.
Na záver sme si spolu pozreli ocenenie nášho žiaka D. Klinca vo výtvarnej súťaži, zagratulovali sme mu a spolu si urobili niekoľko pekných fotografií.

Mgr. Iveta Zaušková