Hodnotiaca správa 2021

Základná škola Viktora Szombathyho s VJM

Nám. slobody 141
98002 Jesenské

Naša škola v školskom roku 2021/2022 sa po prvýkrát zapojila do celoslovenskej Kampane Červené stužky, ktorá symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS.
V rámci kampene žiaci prejavili veľký záujem o výtvarnú súťaž „Logo pre Červené stužky”, do ktorej sa zapojili žiaci ôsmeho a deviatého ročníka. V celoslovenskom kole v kategórii ZŠ práca Bíborky Feješovej, žiačky 8. A triedy, získala druhé miesto.
V období od 8. 11. 2021 do 23. 11. 2021 boli pre žiakov všetkých tried 5. ročníka realizované besedy na tému Duševné zdravie a závislosti. Besedy viedla socialna pedagogička školy Mgr. Emese Vargová.
Koordinátorka kampane pripravila prezentáciu na tému HIV/AIDS, ktorá bola v období od 16. 11. 2021 do 26.11.2021 odprezentovaná vo všetkých triedach 6. - 9. ročníkov. Prezentácia bola spojená s besedou, ktorú vzhľadom na pandemickú situáciu viedla opäť sociálna pedagogička školy.
Naša túžba, vytvoriť veľkú živú červenú stužku, bola splnená čiastočne. Podarilo sa ju vytvoriť len v rámci tried.
V období od 25. 11. 2021 do 30. 11 2021 na hodinách výtvarnej výchovy žiaci pripravili červené stužky. Žiaľ, od 1. decembra bolo pre školu nariadené dištančné vzdelávanie, preto 1. 12. sa nám nepodarilo v škole nosiť tento krásny symbol boja proti HIV a AIDS.

Mgr. Edita Šrámeková