Hodnotiaca správa 2021

SOŠ obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24
91250 Trenčín

Červené stužky sú symbolom a názvom už 15 ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS/ HIV, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
Naša škola sa tejto kampane každoročne zúčastňuje a podporuje myšlienku prevencie HIV/AIDS.
Hlavnou filozofiou kampane je odovzdanie a prehĺbenie vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľuďom.
Kampaň prebieha od 2. septembra do 1. decembra 2021.
Formou nástenky k danej problematike, umiestnením plagátu kampane, sledovaním DVD In Your Face, Anjeli a Príbehy Anjelov a následnou diskusiou sa naši študenti dozvedeli o možnostiach prevencie pred týmto vážnym vírusovým ochorením.
Tento rok 1. decembra nemohli členovia Žiackej školskej rady pripínať červené stužky na podporu uvedomenia si významu Svetového dňa boja proti HIV/AIDS.
Tvoja ŽŠR

Ivica Košutová