Hodnotiaca správa 2021

ŠZŠ

Tyršova 1
073 01 Sobrance

Do pätnásteho ročníka kampane Červené stužky sa zapojila aj Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Sobrance. Aktivity kampane červené stužky na našej škole prebiehali v mesiacoch október - november 2021. V rámci 15. ročníka kampane Červené stužky sa na našej škole realizovali nasledujúce aktivity:
• V mesiaci október 2021 sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „Červené stužky“, kedy žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania tvorili Logo pre Červené stužky. Vanesa Havrilová, žiačka 6.A triedy, získala Čestné uznanie ŠZŠ v rámci tejto celoslovenskej výtvarnej súťaže 2021.
• V mesiaci november 2021 si žiaci 7.A a 8.A triedy pozreli dokumentárny film s názvom „PRÍBEHY ANJELOV“.
• V dňoch 22.11.2021 – 26.11.2021 triedni učitelia spoločne so žiakmi vyrábali červené stužky, ktoré nosili celý týždeň pripnuté na oblečení, na znak solidarity v boji proti AIDS.
Mgr. Mariana Žáčiková

Mgr. Mariana Žáčiková