Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Široké 141
08237 Široké

Kampaň s názvom Červené stužky sa tento školský rok 2021/2022 niesla na našej základnej škole Široké 141,08237 Široké v znamení problémov z dôvodu pandémie koronavírusu. Naša základná škola mala veľa pozitívnych prípadov žiakov na Covid 19, takže naši žiaci boli veľmi často v karanténe. Napriek tomu sme sa pokúsili realizovať niektoré z aktivít tejto veľmi pôsobivej kampane zameranej na prevenciu AIDS/HIV. Prvou z aktivít bolo umiestnenie plagátu prezentujúceho kampaň Červené stužky v hlavnej chodbe našej základnej školy. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže Červené stužky, kde sme spoločne s kolegyňou- učiteľkou výtvarnej výchovy- požiadali našich žiakov deviateho ročníka-53 z troch tried- o nakreslenie loga tejto kampane- Červenej stužky. Spoločne sme vybrali tri najkrajšie- každú z jednej triedy- a poslali sme to na adresu kampane. Druhý krok ktorý sme boli schopní realizovať vzhľadom na zhoršujúce sa pandemické podmienky boli besedy so žiakmi o prevencii AIDS/HIV. Nakoľko sme oslovili RÚVZ Prešov o realizáciu týchto besied, no vzhľadom na zhoršujúce sa pandemické podmienky sme sa rozhodli tieto besedy realizovať v čase prítomnosti všetkých žiakov deviateho ročníka v škole. Tieto prednášky som realizovala v čase vyučovania. Okrem toho sme na našej škole prezentovali informácie o AIDS/HIV v školskom rozhlase 1.12- Deň prevencie AIDS/HIV. Poslednú aktivitu ktorú sme realizovali- síce nie v čase kedy sme mohli: 25.11-1.12 z dôvodu neprítomnosti žiakov na našej škole- sme realizovali 6.12- Deň svätého Mikuláša- a to bolo odovzdávanie červených stužiek a ich nosenie. V prílohe zasielam fotografie z tejto krásnej akcie. Vo všeobecnosti považujem túto kampaň za veľmi prospešnú, pretože pomáha chrániť mladých ľudí pred pohlavnými chorobami a AIDS/HIV.

Mgr. Miroslava Zelinková PhD.