Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Školská 7
90044 Tomášov

Aj v tomto školskom roku sme zapojili do kampane: Červené stužky, ktoré sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Žiaci na druhom stupni diskutovali s koordinátorom prevencie o problematike AIDS/HIV. Dozvedeli sa, čo znamená AIDS a HIV, ako sa prenáša, čo spôsobuje HIV a aj ako ho možno diagnostikovať. Žiaci 2. stupňa na výtvarnej výchove tvorili pohľadnice s danou problematikou a tri najkrajšie spolu s odkazmi od detí putovali do výtvarnej súťaže “Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“. Na etickej výchove žiaci diskutovali s učiteľom na témy spojené s AIDS. Vytvorila sa nástenka venovaná problematike AIDS/HIV, kde sa deti mohli dozvedieť spôsoby prenosu AIDS/HIV a aj spôsoby, ktorými sa nemožno nakaziť. Prebehla beseda pre deviatakov na tému: Pravda o drogách. Zavŕšenie celej kampane prebehlo tento rok v jednotlivých triedach, kde deti oblečené do červena, zo seba vytvárali živú červenú stužku.

Mgr. Ivona Pilinská
koordinátor prevencie
7.12.2021

Mgr. Ivona Pilinská