Hodnotiaca správa 2021

Stred. zdravot. škola

J.G.Tajovského 24
97429 Banská Bystrica

Naša škola sa každoročne zapája do kampane Červené stužky a inak tomu nebolo ani tento rok. Dňa 25. 11. 2021 sme zorganizovali v 2. MAS triede prednášku a besedu o ochorení AIDS a myšlienke samotnej kampane. Autormi prednášok boli žiaci. Ostatní v triede vyrábali červené stužky. Našiel sa aj šikovný výtvarne nadaný spolužiak, ktorý nakreslil plagát s touto tématikou. Ten sme vytlačili a spoločne vytvorili nástenku. O kampani sme cestou školského rozhlasu informovali všetkých žiakov a učiteľov školy. Zároveň sme záujemcom rozdali červené stužky, ktoré niektorí nosili do 1. 12., kedy kampaň vrcholí.


PhDr. Katarína Francisciová