Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Školská 1
90632 Jablonica

Do kampane Červené stužky 2021 sme sa v našej škole zapojili nasledovne:
• Aj tento rok sme sa zapojili do obľúbenej výtvarnej súťaže pre ZŠ „Červené stužky“.
• Uskutočnili sme výstavu výtvarných prác-"Logo pre Červené stužky " v priestoroch školy.
• Zrealizovali sme tvorbu a nosenie červených stužiek od 25.11.2021 do 1.12.2021.
• Šírili sme osvetu kampane, ktorú sme zamerali na mladého človeka a jeho vedenie k zdravému životnému štýlu.
• 1.decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS.


PaedDr.Oľga Vulganová

PaedDr.Oľga Vulganová