Hodnotiaca správa 2021

SOŠ technická

F. Lipku 2422/5
92001 Hlohovec

Dňa 15. 10. 2021 sa na Strednej odbornej škole uskutočnila prednáška s PhDr. Róbertom Frimmelom na tému - Prevencia obchodovania s ľuďmi. Na prednáške sa zúčastnili triedy III. MSZ, II.ETSZ, II.AO, I.AO.
Pod termínom obchodovanie s ľuďmi možno zahrnúť akúkoľvek protiprávnu manipuláciu s právami človeka či už v rámci krajiny, v ktorej žijeme alebo i pri vycestovaní do zahraničia, a to najčastejšie za prácou. V reálnom živote možno hovoriť o násilnom odobratí cestovných pasov, občianskych preukazov a iných foriem , ktoré nám v prednáške ilustroval PhDr. Róbertom Frimmel.
Prednášku naši študenti sledovali so záujmom.
Určite mnohí vycestujú za prácou i do zahraničia, a preto je potrebné, aby poznali svoje práva a povinnosti.

Mgr. Lucia Chochlíková