Hodnotiaca správa 2021

ZŠ s MŚ

Vydrník
05914 Vydrník

Naša škola sa pravidelne zapája do celosvetovej kampane "Červené stužky".
Žiaci v jednotlivých ročníkoch viedli diskusiu na tému HIV, ktorú podporili rôznymi aktivitami. Aktivity symbolizujú spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi nielen týmto ochorením, ale rôznymi nevyliečiteľnými chorobami, ktorými trpia nielen dospelí, ale i deti. Aktivity boli prispôsobené vekovým osobitostiam jednotlivých ročníkov. Mladší žiaci, vymaľovali omaľovánky so zdravotnou tematikou, starší žiaci si na hruď pripli červené stužky, ktoré mali počas celého vyučovania. Žiaci špeciálnej triedy a druhého ročníka vytvorili pavučinu priateľstva a štvrtáci po diskusii o zdravom životnom štýle a ochorení HIV pracovali s materiálom ministerstva zdravotníctva určenom pre zlepšenie prístupu rómskej menšiny k zdravotnej starostlivosti v SR a vytvorili plagát Chcem byť zdravý.

Mgr.Jaroslava Kotočová