Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola

J. Fabiniho 3
05201 Spišská Nová Ves

Do pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa už tradične zapojila aj naša škola. Aktivitami:
- Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole
- Zapojením sa do výtvarnej súťaže špeciálnych základných škôl (triedy: III.A, VI.A)

Mgr. Katarína Šarišská