Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Školská ulica 16
95148 Jarok

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Naša škola sa zapojila do kampane, ktorá prebiehala od 2. septembra 2021 a vyvrcholila 1. decembra 2021.
- účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži Červené stužky,
- tematickou nástenkou a diskusiou o AIDS,
- nosením červených tričiek
- tvorbou červených stužiek
Kampaň pre nás nie je ľahostajná, pretože vďaka nej sa vytvára priestor, v rámci ktorého máme možnosť upozorniť žiakov na existenciu tejto závažnej choroby, zlepšiť ich vedomosti o nej, jej šírení a najmä prevencii, lebo AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.Lucia Mrocková