Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola

Kollárova 17
07801 Sečovce

Aktivity: 1. zviditeľnili sme Svetový deň boja proti AIDS dvadsiatimi plagátmi, na 3 vstupoch a v každej triede
- nosením červenej stužky (v čase od 25. 11. do 1.12.2021) - všetci žiaci a ppracovníci školy,
-pozreli sme v triedach filmy: Anjeli, odborné DVD na tému HIV/AIDS, film In your face, Príbehy anjelov, filmy o obchodovaní s ľuďmi a diskutovali sme o nich,
- zapojili sme sa do výtvarnej súťaže SŠ, kde na online vyhlásení získala naša žiačka Timea Hrušovská cenu GSF, potešilo nás to, veľmi pekne ďakujeme
- napísali sme o kampani na webovú a FB stránku školy.
Ocenenie našej žiačky zvýšilo záujem všetkých o kampaň. Ďakujeme za materiály. Prajeme vám veľa úspechov, požehnané sviatky a nový rok :)<3.

Ing. Mária Kubicová