Hodnotiaca správa 2021

Špec. základná škola

M. R. Štefánika 83
07501 Trebišov

Správa pre Červené stužky 2021

I v tomto pandémickom roku sa naša škola zapojila do 15. ročníka kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj upozorniť na civilizačné ochorenia.
Tvorivé aktivity organizované k 1. Decembru 2021:
Tvorivé aktivity boli rozdelené do 3 častí.
V prvej časti si žiaci Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili sami a navzájom medzi sebou si ich popripínali.
V druhej časti žiaci tvorili darček priateľstva, formou prezentu, maľovanie na sadrový kameň s motívom Červenej stužky, ktoré si potom medzi sebou darovali.
V tretej časti sa žiaci zapojili do aktivity Misia sv. Jána – miesto oslavy, a to usporiadaním oslavy narodenín a menín, formou upečenia torty a gratulácie pre všetkých žiakov školy ako prejav vďaky a lásky voči druhému .
Vzhľadom na pandémicku situáciu, kampaň prebiehala za prísnych hygienických pokynov. Každá trieda kampaň absolvovala osobitne vo svojej triede. Pre informáciu sa vyvesili plagáty na miestach na škole viditeľných pre žiakov, učiteľov a zamestnancov. Vyjadrením solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň zapojením sa aj do súťaže Správa pre Červené stužky.
Všetkým zapojením žiakom a učiteľom z I. stupňa všetkých variantov v počte 43 do kampane ďakujeme za snahu a kreativitu.
Správu pre Červené stužky 2021 i s fotkami všetkých aktivít sme umiestnili na stránku našej školy a tešíme sa na ďalší ročník kampane a aktivity s ňou spojené.

Mgr. Eva Demeterová