Hodnotiaca správa 2021

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Piaristická 6
94901 Nitra

1. december 2021 sa začal rozhlasovým vysielaním, v ktorom odznela informácia o víruse HIV, ochorení AIDS. Následne som do tried v spolupráci s triednymi učiteľmi rozniesla a pripla žiakom červené stužky, ktoré sme týždne vopred so žiakmi zhotovili. Súčasne žiaci kvinty a prvého ročníka gymnázia mali besedu s workshopmi na tému AIDS. Tento ročník kampane sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže Červená stužka na ZŠ aj SŠ. Za každú kategóriu sme vybrali s výtvarníčkou a žiakmi 3 práce, ktoré postúpili zo školského kola do celoslovenského. V celoslovenskej súťaži SŠ žiak oktávy A obsadil so svojim logom stužiek 3. miesto. Zo všetkých, naozaj krásnych prác sme zhotovili výstavný panel.

RNDr. Monika Gregušová