Hodnotiaca správa 2021

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

Predmestská 82
01001 Žilina

V školskom roku 2021/2022 v čase od 2. septembra do 1. decembra prebiehal pätnásty ročník kampane Červené stužky. Organizovali sme rôzne aktivity – výroba červených stužiek, nosenie červeného alebo bieleho oblečenia počas Svetového dňa HIV/AIDS.
Na hodinách ETV, NAB, OBN, TH sme si pozreli DVD HIV/AIDS, prípadne Youtube prednášku. V mesiaci október sa konala prednáška na tému drogových závislostí v spolupráci s neziskovou organizáciou Bez Drog. V mesiaci november nás navštívili medičky z Martina, ktoré prednášali na tému zdravia a zahrnuli do nej i tému duševného zdravia.
Do kampane sa určite zapojíme i o rok.

Mgr. Michaela Chabadová