Hodnotiaca správa 2021

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

J. Vuruma č.2
94901 Nitra

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra sa do 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky zapojilo realizáciou interaktívnych besied v mesiaci november a začiatok decembra 2021 s témami Prevencia HIV/AIDS, Obchodovanie s ľuďmi a Duševné zdravie a závislosti. Besedy boli realizované na 7 základných školách v okrese Nitra. Viedli ich Mgr. Hlaváčová, Mgr. Gordus, Mgr. Hagarová, Mgr. Majerčíková, Mgr. Kóšová, Mgr. Pálková, Mgr. Patkolová, Mgr. Rezáková, Mgr. Radošovská, Mgr. Bírová.
V téme Prevencia HIV/AIDS bolo realizovaných 26 besied, ktorých sa zúčastnilo 467 žiakov 6. až 8.ročníka ZŠ.
Na tému Obchodovanie s ľuďmi (OsĽ) bolo zrealizovaných 16 besied, ktorých sa zúčastnilo 263 žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ.
V téme Duševné zdravie a závislosti sme realizovali 9 besied, ktorých sa zúčastnilo 173 žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ.


S pozdravom

Mgr. Martina Hagarová psychológ
Mgr. Mária Pauličková riaditeľka CPPPaP

Mgr. Martina Hagarová