Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s materskou školou

Školská 1
94145 Maňa

1.decembra sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Zrealizovali sme tieto aktivity:

Žiaci 7. - 9. ročníka navrhovali logo pre kampaň Červené stužky, 3 najlepšie práce sme zaslali do výtvarnej súťaže. 1. decembra sa žiaci zladili do červeného oblečenia a prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s témou kampane. Symbol kampane - červenú stužku si žiaci vyrobili a navzájom pripli a jej nosením tak vyjadrili spolupatričnosť s HIV pozitívnymi.

Lucia Slováková