Hodnotiaca správa 2021

ZŠ s MŠ

Ul. Školská 42/22
05919 Vikartovce

Dňa 1. decembra 2021 sa celá naša škola odela do bielo červenej farby. Budovu školy zaplavila atmosféra, ktorá sa niesla v duchu podpory, solidarity a záujmu o ľudí nakazenými HIV vírusom alebo postihnutými chorobou AIDS.
II. stupeň sa oboznámil alebo si pripomenul základné dôležité informácie o víruse, chorobe a o symbole červené stužky. Žiaci 5. a 6. ročníka sa potom venovali aktivitám (posolstvám) Miesto prijatia, 7. a 8. ročník rozoberal tému Miesto hodnôt a v 9. ročníku sa úprimne i otvorene diskutovalo o tom, ako bojovať proti HIV/AIDS. Vyvrcholením a záverečným bodom programu bola spoločná fotografia.
Napriek ťažkej téme sa do kampane zapojil aj I. stupeň, ktorý nás podporil nosením červených alebo bielych tričiek a pre ktorý bol v rozhlase vysvetlený dnešný deň, čomu je venovaný a aký symbol ho sprevádza. Nechýbalo ani poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili, prejavili záujem a podporili tento projekt.
Teší ma, že aj tohto roku sa nám podarilo vyformovať u mladých ľudí našej školy pozitívny vzťah k problematike HIV/AIDS a naučiť ich, aký postoj zaujať v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby.

Mgr. Gabriela Kršjaková