Hodnotiaca správa 2021

SOŠ a ZŠ pri Reedukačnom centre

Prílepská 6
95301 Zlaté Moravce

V školskom roku 2021-2022 sa naše zariadenie opätovne zapojilo do kampane „Červené stužky“.
Aj keď sa pozornosť verejnosti na celom svete upriamuje hlavne na pandémiu koronavírusu, ktorá si vyberá svoje obete, HIV a AIDS tu zostali a visia nad nami ako ťažký mrak. Práve preto sme sa rozhodli zviditeľniť a pripomenúť aj tento problém, ktorý sa len tak sám nestratí. Situácia v spoločnosti obmedzila naše možnosti na vykonávanie aktivít, ktorých by sme sa radi zúčastnili, ale pasivitu nepodporujeme a preto sme využili čo sa dalo.
 Na školskej nástenke venovanej aktuálnym etickým problémom, sme umiestnili plagát kampane a tiež, ponuku aktivít;
 Usporiadali sme celoústavné kolo výtvarnej súťaže „Červené stužky“ po jednotlivých oddeleniach, víťazi postúpili do školského kola a následne sme víťazné práce zaslali do súťaže kampane;
 Kvôli obmedzeniu sa v stretávaní väčšieho počtu osôb, uskutočnilo sa premietanie filmu „Anjeli“, „HIV/AIDS“ a prednáška s besedou na tému HIV a AIDS v novembri, postupne vo všetkých triedach;
 V rámci voľného času, bol dievčatám premietnutý film „BOHEMIAN RHAPSODY“;
 Na technických predmetoch dievčatá vyhotovili červené stužky, ktoré 29.11.2021 pripínali v zariadení všetkým prítomným, aby si aj zamestnanci pripomenuli tento problém;
 Ako posledná aktivita kampane, sa uskutočnil kvíz a dievčatá sa touto formou otestovali z vedomostí, ktoré získali;
 1.12.2021 sme na rannú komunitu prišli oblečení v bielo-črevných farbách a bola prečítaná správa o našej činnosti v tejto kampani;
Reakcie a aktivita zúčastnených na kampani boli pozitívnou spätnou väzbou pre tých, ktorí sa podieľali na príprave.

Miroslava Zlatňanská
koordinátor sociálno - patologických javov

Mgr.Miroslava Zlatňanská