Hodnotiaca správa 2021

ZŠ pri zdravotníckom zariadení

Nám. L.Svobodu 4
97409 Banská Bystrica

Aktivity XV. ročníka kampane Červené stužky sme realizovali v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Jednotlivé aktivity sme upravili pre podmienky hospitalizovaných detí. Pracovali sme so žiakmi individuálne pri ich lôžkach. Uskutočnili sa diskusie pedagógov s deťmi. Tieto boli zamerané na problematiku HIV/AIDS, vysvetľovanie faktov, súvislostí a dôsledkov, ktoré sprevádzajú toto ochorenie. V priebehu kampane sme sa venovali i témam duševné zdravie a závislosti, obchodovanie s ľuďmi. Pri organizovaní aktivít sme o. i. použili metodickú príručku kampane a nové informácie z internetu. Žiakom bol odprezentovaný film Príbehy anjelov. Aktívne sme sa zapojili do výtvarnej súťaže pre ZŠ Logo pre Červené stužky. So žiakmi sme vyrobili červené stužky, ktoré sme nosili v čase od 25. 11 do 1. 12. 2021. Kampaň sme spropagovali i na nástenke, ktorá je umiestnená v návštevnej miestnosti nemocnice.

Mgr. Viera Lukáčová