Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Hutnícka 16
05201 Spišská Nová Ves

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS. Pripomenuli sme si ho 1. decembra nosením červených tričiek a jednotlivé triedy si k danému dňu vytvorili reklamný pútač na dverách svojej triedy. Prispeli tým k estetizácii priestorov chodby a tiež splnili hlavný cieľ kampane - informovanosť. Odznela tiež relácia v školskom rozhlase a žiaci 8. a 9. ročníka si pozreli na hodinách biológie aj odbornú prednášku o tomto závažnom ochorení.

Mgr. Dana Malinová