Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola

Železničná 131
05952 Veľká Lomnica

Spojená škola – Veľká Lomnica: „Kampaň – Červené stužky“

V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky aktivitami – v mesiaci október: Pohľadnica pre Červené stužky, zviditeľnili sme tento projekt umiestnením plagátov v priestoroch školy. V mesiaci november: Sme si pripomenuli „1.december – Svetový deň boja proti AIDS“ pozretím prezentácie o AIDS, besedou a nosením pripnutej červenej stužky. Foto sú zverejnené na školskej webovej stránke.

Mgr. Jana Guldenová

Mgr. Jana Guldenová