Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Ulica Hlavná 200/15 Hôrky
01004 Hôrky

Naša škola sa každoročne zapája viacerými aktivitami, čo sa však tento rok neudialo. Prekazila nám to zlá epidemiologická situácia, neustále karantény žiakov, tried a pedagógov. Preto tento rok poskromne, ale predsa.
Usporiadali sme viacero besied na tému obchodovania s ľuďmi, pozreli sme si krátky film na www.obchodsludmi.sk. Žiaci 6. A vypracovali výtvarný výstup.
Okrem toho sme aj počas dištančného vyučovania 1. 12. nosili stužky, príp. sme boli oblečení v bielom a červenom.
Na hodinách telesnej výchovy žiaci tvorili snehuliakov s červenými stužkami.
Výtvarnú súťaž sme usporiadali taktiež, avšak pohľadnice sa k nám vďaka ťažkej situácii nedostali a nemohli sme ich odoslať.
Aktivitu sme spropagovali aj na školskej web-stránke.
Za dlhé roky je to najmenej aktivít, ale sme vďační aj za ne.

Zdenka Sekerková