Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Malonecpalská ul.206/37
971 01 Prievidza


Kampaň Červené stužky 2021
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37 Prievidza

V čase od septembra 2021 do 1. decembra 2021 sa na našej škole žiaci 8. A triedy zapojili do ďalšieho ročníka kampane Červené stužky. V novembri 2021 sa zúčastnili besedy o HIV/AIDS. Besedu pripravila pani učiteľka Mgr. Ľ. Gürtlerová. Jej úlohou bolo žiakov našej školy upozorniť na nebezpečenstvá, príznaky a prejavy tejto choroby. Žiaci sa dozvedeli o liečebných možnostiach ako aj výskyte HIV/AIDS chorých u nás na Slovensku.
Na hodine etickej výchovy si s pani učiteľkou Mgr. E. Linhartovou pozreli dokument – Príbeh anjelov. Dozvedeli sa z neho, ako žijú deti v Afrike v zariadení pre deti, ktoré sa narodili so syndrómom HIV- pozitívne. Bol to veľmi silný príbeh o tom, ako veľmi chcú tieto deti žiť. Príbeh rozprávala mladá študentka, ktorú ako novorodeniatko našli pohodenú v igelitovej taške. Mala šťastie, že sa dostala do zdravotného zariadenia pre choré deti na AIDS. Želáme týmto deťom, aby sa uzdravili a aby sa splnili ich túžby.
Žiaci ôsmeho ročníka na našej škole pokračovali podporou celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nosením červenej stužky ,ktorá symbolizuje boj proti tejto chorobe. Svetový deň boja proti AIDS bol ukončený na našej škole 1. decembra 2021 spoločnou fotkou žiakov 8. A triedy, ktorí sa ho zúčastnili.
Dnes si obzvlášť musíme vážiť svoje zdravie a preto sme vrámci tejto kampane uskutočnili súťaž „Športom pre červené stužky“ - súťaž na škole vhode na basketbalový kôš po jednotlivých triedach.

O našich aktivitách ku kampani sa žiaci školy dozvedeli z webovej stránky školy, kde sme ich uverejnili.
Vypracovala: Mgr. Gurtlerová


Mgr.Ľubica Gurtlerová