Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Ul. Školská č. 143
02753 Istebné

Do kampane červené stužky sa naša škola zapája každý rok a nechceli sme vynechať ani tento ročník. Prihlásili sme sa do viacerých aktivít. Do výtvarnej súťaže sme zaslali niekoľko prác, ktoré vytvorili žiačky siedmeho ročníka. Siedmaci tiež vytvorili pútavú nástenku na školskej chobe, ktorá sa venovala problematike AIDS, ale tiež propagovala osvetu prevencie a záslužnú činnosť kampane Červené stužky. V tých dňoch uplynulo aj 30 rokov od smrti asi najznámejšej osobnosti, ktorá podľahla chorobe AIDS - Freddieho Meercuryho, čo sme využili aj ako námet na rozhovor. Šiestaci vytvárali čerevené stužky, ktoré sme mali v pláne rozdať všetkým žiakom a učiteľom práve na Svetový deň boja proti IDS. Žiaľ zhoršujúca epidemiologická situácia s covidom podnietila RUVZ v našom okrese zatvoriť školy, a tak naša aktivita s pripínaním stužiek ostala nenaplnená, čo žiakov veľmi mrzelo. Všetci si uvedomujeme aká je vaša práca záslužná a potrbná. O to viac sinju vážime a podporujeme.

Mgr. Peter Teťák