Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Košarovce 16
09406 Košarovce

Kampaň Červené stužky bola pre našu školu príležitosťou spojiť sa pre dobrú vec, pre krásnu myšlienku podpory tým, ktorí žijú s vírusom HIV. Vzhľadom k tomu, že kampaň nie je zameraná iba na boj proti HIV a AIDS, ale aj na prevenciu závislostí a chorôb s nimi spojených, zahájili sme ju už 3. novembra prednáškami s protidrogovou tematikou, ktoré nám sprostredkovalo o. z. Slovensko bez drog . So žiakmi deviateho ročníka sme pracovali na realizácii loga a na tvorbe červených stužiek. Aktualizovali sme nástenku s protidrogovou tematikou a práve na ňu sme umiestnili plagát kampane, návrhy loga a základné informácie o kampani, o víruse HIV i o syndróme AIDS ako vrcholnom štádiu infekcie. Tri najzaujímavejšie logá sme poslali do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky.
Prvý decembrový deň prišla do školy drvivá väčšina žiakov a takmer celý učiteľský zbor v červenej a bielej farbe. Učiteľom aj žiakom 2. stupňa sme rozdali červené stužky a celý deň sa niesol v duchu kampane. Žiakom sme primerane veku a hravou formou sprístupnili zaujímavé informácie o víruse, o spôsoboch jeho šírenia, o jeho výskyte vo svete, ale aj v našej krajine, ďalej o histórii kampane, jej zameraní, o význame symbolu. Následne sme žiakom prihliadajúc na vek pustili dokumenty ako ANJELI, MOJA MISIA MAGAZÍN/ Danica Olexová, (NEZ)KRESLENÁ VĚDA/ AIDS, či HIV PREVENCE- OBECNÍ INFORMACE.
Verím, že sa žiaci dozvedeli množstvo užitočných informácií, ktoré im pomôžu pochopiť túto chorobu a v budúcnosti sa jej úspešne vyhnúť.

Mgr. Ivana Berdáková

Mgr. Ivana Berdáková