Hodnotiaca správa 2021

Špeciálna základná škola

Mierová 166/171
059 21 Svit

Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, 059 21 Svit
Správa o priebehu kampane Červené stužky 2021

Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane boja proti AIDS.
V septembri sme sa prihlásili do celoslovenskej kampane Červené stužky.
V októbri na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy sme mali prednášky na tému HIV/AIDS. Žiaci začali postupne kresliť obrázky na nástenku.
V novembri sme realizovali výtvarnú súťaž na tému: „Logo pre červené stužky“. Žiaci kreslili pohľadnice na túto tému, z ktorých sme vybrali tri najlepšie práce a poslali do súťaže. Urobili sme nástenku z prác, ktoré kreslili žiaci. 25. novembra sme pripínali žiakom a učiteľom červené stužky ako znak solidarity v boji proti chorobe AIDS.
V decembri sme celú kampaň vyhodnotili a napísali správu o priebehu všetkých aktivít k svetovému dňu boja proti AIDS.


Vypracovala: Mgr. Mária Hermelová

Mgr. Mária Hermelová