Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola internátna Prakovce

Breziny 256, Prakovce
055 62 Prakovce

Tešíme sa, že naša Spojená škola internátna v Prakovciach aj v čase plnom obmedzení mohla svojou troškou prispieť a zapojiť sa do Kampane Červené stužky. Hoci aj v pandemických podmienkach, plnili sme úlohy červených stužiek úprimne, s dobrým pocitom, že sme súčasťou veľkého projektu, ktorý spája mnohých na diaľku.
Žiaci našej školy sa v rámci kampane zapojili do týchto aktivít:

Umiestnili sme plagát kampane na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy školy. Urobili sme si školské kolo Výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky.
Sledovali sme DVD Anjeli – a diskutovali o tomto dokumente.
Vyrobili sme nástenku na tému HIV/AIDS a ďalšie závislosti.
Vyrobili sme a nosili ako memento pamiatky 1. decembra, Svetového dňa boja proti AIDS pripnuté červené stužky na našom odeve. Naše aktivity a myšlienky realizovanej kampane sme zviditeľnili aj na stránke našej školy či fb stránke školy.
Tešíme sa, že sme mohli s našimi žiakmi znovuobjavovať nástrahy nákazy HIV a poznávať riziká života s ochorením AIDS. Našou účasťou vyjadrujeme solidaritu postihnutým a úctu ľuďom, ktorí pomáhajú svojou prácou, dobrovoľníctvom či akýmkoľvek iným spôsobom.
Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa.
Koordinátor prevencie Mgr. Petra Baňas Mihoková

Mgr. Petra Baňas Mihoková