Hodnotiaca správa 2021

Obchodná akadémia

Bernolákova 26
95320 Zlaté Moravce

V tomto školskom roku sme sa do kampane Červené stužky zapojili nasledujúcimi aktivitami:
- výtvarná súťaž: „Logo pre Červené stužky“
- národná súťaž: „HIV/AIDS – prevencia 2021“
- prezentácia filmu: „Anjeli“
- prezentácia filmu: „Príbehy anjelov“
- tvorba a nosenie červených stužiek
- umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole
Po návrate žiakov na prezenčnú výučbu sú ešte naplánované aktivity:
- prednáška a beseda na tému HIV/AIDS
- prednáška a beseda na tému obchodovanie s ľuďmi

Ing. Mária Blahová