Hodnotiaca správa 2021

Obchodná akadémia

Bratislavská 38
93212 Veľký Meder

Kampaň Červené stužky 2021
Naša škola aj v tomto školskom roku sa zapojila do kampane Červené stužky. Kampaň je zameraná na boj proti AIDS a šíreniu HIV nákazy.
Aktivity prebiehali od septembra do decembra, formou rôznych besied, prednášok, sledovania náučných filmov.
Žiaci našej školy sa vo veľkom počte zapojili do tvorby plagátov a loga kampane. Ich práce sú teraz vystavené v priestoroch našej školy. Na výchovných hodinách šili stužky pre spolužiakov a učiteľov. V tomto školskom roku prvýkrát sa nám podarilo zorganizovať aj deň tzv. Červených tričiek: v tento deň sme prišli všetci do školy v červenom a spolu sme vytvorili dobre viditeľný obraz z hora….symbolizuje to, že malé veci môžu vyrásť do veľkých skutkov.
1. december je medzinárodným dňom proti AIDS a v tento deň nosením červených stužiek sme vyjadrili našu súdržnosť. Farba stužky symbolizuje krv a život.
V 15. ročníku kampane sme uskutočnili nasledovné aktivity:
Zhotovenie nástenky na chodbe
Kvíz o kampani podľa metodickej príručky
Premietanie filmov: Anjeli, Červená stuha okolo môjho domu, Do tváre, Príbehy anjelov
Dotazník o AIDS
Prednáška cez internet o pravdivých a nepravdivých výrokoch
Celoštátna výtvarná súťaž pre stredné školy
Vytvorenie živého obrazu: No AIDS
Šitie červených stužiek
Nosenie červených stužiek od 01. 12. 2021
Reportáž v miestnej televízii

Mgr. Csémiová Ildikó