Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s materskou školou

Školská 459/12
08256 Pečovská Nová Ves

Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves
ČERVENÉ STUŽKY – 15. ročník kampane

Tešíme sa, že naša Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi bola opäť súčasťou veľkej rodiny „červených stužiek“. Kampaň Červené stužky v školskom roku zaznamenala už svoj 15. ročník.
Naším cieľom bolo motivovať žiakov k získavaniu nových poznatkov v oblasti HIV/AIDS a zároveň k uvažovaniu nad danou problematikou. Primerané vedomosti sú totiž účinným prostriedkom v prevencii šírenia HIV/AIDS. Aj v týchto náročných témach sa nám darilo nájsť niečo pozitívne a máme nádej, že získané skúsenosti pomôžu mladým ľuďom zaujať správny postoj nielen k vlastnému zdraviu a životu, ale aj k zdraviu a životu iných, aj v ťažkostiach dnešnej doby.
Žiaci našej školy sa v rámci kampane zapojili do týchto aktivít:
• Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste školy
• Výtvarná súťaž Logo pre Červené stužky
• DVD Anjeli – sledovanie dokumentárneho filmu, reflexia, teoretické vedomosti
• DVD Príbehy anjelov - sledovanie dokumentárneho filmu, reflexia, teoretické vedomosti
• Výroba nástenky na tému HIV/AIDS, závislosti a kampaň Červené stužky (žiaci využívali informácie aj pri iných aktivitách)
• Kvíz zameraný na HIV/AIDS, závislosti a kampaň Červené stužky – zážitková aktivita
• Tvorba a nosenie červených stužiek, nosím červené/biele tričko
• Zviditeľnenie 1. decembra Svetového dňa boja proti AIDS – výroba „obrazu z červených stužiek
• Správa o priebehu kampane
V závere aktuálneho ročníka Červených stužiek vyjadrujeme úprimnú podporu tým, ktorí sú nakazení, tým, ktorí im pomáhajú a veríme, že efektívnou prevenciou sa podarí znižovať šírenie vírusu vo svete a podporovať zdravie mnohých.

Mgr. Jana Piskurová