Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s materskou školou Hontianske Tesáre

Hontianske Tesáre, 148
962 68 Hontianske Tesáre

Základná škola s materskou školou
Hontianske Tesáre 148
962 68

Správa pre „Červené stužky“
Hovoríme si, že sme „malá škola, s veľkým srdcom“ a preto sme sa zapojili do projektu Červené stužky 2021. Propagáciu sme urobili plagátom na školskej nástenke a 1. decembra - Svetový deň boja proti AIDS sme si obliekli červené a biele tričká. Na oblečenie sme si pripli červené stužky.
Vyrábali sme aj bielo červené náramky priateľstva a darovali svojim kamarátom.
Zapojením sa do tohto projektu sme chceli vyjadriť solidaritu všetkým, ktorých postihla táto nevyliečiteľná choroba.

Mgr. Erika Lukáčová

Mgr. Erika Lukáčová