Hodnotiaca správa 2021

Špeciálna základná škola

Za parkom 966
99001 Veľký Krtíš

V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky aktivitami: Pohľadnica pre Červené stužky, zviditeľnili sme tento projekt umiestnením plagátov v priestoroch školy. O chorobe AIDS a prevencii sme sa rozprávali. Dňa 1.12. sme si pripomenuli „1.december – Svetový deň boja proti AIDS“ rozhovorom a nosením pripnutej červenej stužky. V októbri a novembri sme si pozreli video - Príbehy anjelov, uskutočnili sme prednášky na tému- Duševné zdravie a závislosti, Obchodovanie s ľuďmi, pozreli sme si prezentáciu o AIDS. Uskutočnené aktivity sú zverejnené aj na webovej stránke školy, FB stránke školy a v regionálnom týždenníku.

Ing. Bystrianska