Hodnotiaca správa 2021

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

Naša škola sa zapojila do kampane "Červené stužky 2021" zapojením sa do výtvarnej súťaže pre SŠ - odovzdali sme 1 prácu. Ďalej sme so študentmi I.Ag triedy na prenosnú tabuľu vytvorili fixami plagát vo forme zákazovej dopravnej značky, kde sa podpísali študenti, ktorí ho vytvorili. Potom sme si vyrobili červené stužky, ktoré sme si pripevnili na tričká a odfotili sme sa pred plagátom. Plagát zaujal aj ostatných študentov školy, takže myšlienka boja proti AIDS sa šíri ďalej. Prikladáme aj fotografie so študentmi, ktorí vytvorili plagát.

Mgr. Ing. Anna Holodová