Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Školská 684
05333 Nálepkovo

ZŠ s MŠ Nálepkovo, Školská 684, 053 33 Nálepkovo

Správa pre Červené stužky

Do kampane Červené stužky sa zapájame už niekoľko rokov. Posledné dva roky boli kvôli pandémii iné. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže pre základné školy. Vyrábali a nosili sme červené stužky. Prostredníctvom prezentácií a filmov sme sa bližšie oboznamovali s ochorením AIDS. Urobili sme si aj nástenky a výzdobu na chodbu, aby sme svoje vedomosti prezentovali pred ostatnými žiakmi našej školy. Pozreli sme si film Philadelphia a Bohemian Rhapsody. Do aktivít sa zapájali najmä naši starší žiaci. Určite sa zapojíme aj v budúcom školskom roku.

Mgr. Helena Repaská