Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2
010 01 Žilina

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline (KAPA) sa zapojila do 15. ročníka kampane Červené stužky. Aj napriek pandémii a karanténe s celou realizáciou kampane ochotne pomáhali všetci študenti prvého ročníka gymnázia.
Počas októbra sa žiaci šiesteho ročníka ZŠ zapojili do výtvarnej súťaže a maľovali pohľadnice s tematikou ochorenia AIDS/HIV.
Študenti gymnázia (1. až 4. ročník) si mohli prezrieť krátky dokument – „Príbehy anjelov“ “, cieľom ktorého bolo uvedomenie si nebezpečenstva vírusu HIV a choroby AIDS.
Študentky gymnázia si pripravili prezentácie o ochorení AIDS a HIV. Počas novembra ich prezentovali žiakom základnej školy – v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o závažnom ochorení AIDS, ktoré spôsobuje vírus HIV. Dozvedeli sa zaujímavé fakty, spôsoby nákazy, možnosti liečby choroby AIDS a hlavne ako predísť nákaze HIV, nakoľko prevencia a osvetová práca je veľmi dôležitá, hlavne v súvislosti s infekciou HIV, aby vyrastala zodpovedná, vzdelaná a životaschopná generácia. AIDS, ako celosvetový problém, nemôže nechať nikoho ľahostajného. Okrem prezentácií mali pre žiakov pripravené aj kvízy a aktivity k danej problematike.
Na hlavnej chodbe bola pripravená nástenka s odbornými informáciami o ochorení AIDS a víruse HIV, boli k dispozícii plagáty a letáky.
S výrobou stužiek pomohli študentky, ktoré si rozdelili prácu. Od 25.11 boli rozdávané stužky, všetkým zamestnancom školy, žiakom i študentom, ako symbol solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo ochorením AIDS.

Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme červenú stužku nosili len krátko (viaceré triedy ZŠ aj gymnázia boli v karanténe), v srdci ju máme stále.

Mgr. Gabriela Galčeková

Mgr. Gabriela Galčeková