Hodnotiaca správa 2021

ZŠ Masarykova

Masarykova 19/A,
04001 Košice

Naša škola sa opakovane zapojila do kampane Červené stužky niekoľkými aktivitami, ktoré majú tradične medzi žiakmi ohlas. Žiaci spolu s učiteľmi pripravili rozhlasové relácie na tému, Nebezpečenstvo drog medzi mladými a Svetový deň boja proti AIDS, tomuto dňu sme venovali aj triednické hodiny. Žiaci II. stupňa mali hodiny výtvarnej výchovy venované návrhom na plagát ku 1. decembru, z najlepších prác sme urobili výstavku. Okrem toho, na hodinách etiky si žiaci pozreli DVD a CD venované problematike AIDS vo svete.
Vyvrcholením bol deň, kedy sme sa obliekli do bielej a červenej, ako živé červené stužky. Túto aktivitu, sme vzhľadom na súčasnú situáciu, museli vykonávať v jednotlivých triedach.

MVDr. Dagmar Kažimírová