Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola

Hlavná 2
01009 Žilina-Bytčica

15.ročník kampane Červené stužky – 2021

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny každoročne organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Naša škola sa do aktivít zapája už dlhodobo, v tomto roku zorganizovala viacero aktivít a to v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.
• Školská výtvarná súťaž LOGO a plagát
Zapojili sa triedy I.A a II.A, kritériami pri hodnotení boli originalita, zvolená technika a výpovedná hodnota. Prvé miesto získal Tomáš Somogyi, druhé Barbora Hodásová a tretie Marek Nižník. Aktivitu zorganizovala Mgr. Voštenáková, práce vystavila na nástenku a priniesla na GSF Žilina..
• Tvorba a nosenie stužiek
Na našej škole aktivitu so žiakmi II.A zorganizovala Mgr. Voštenáková a dňa 29.11. ich žiaci celej školy dostali pri príchode do školy.
• Tvorba tematických násteniek na škole
• Rozhlasovú reláciu zorganizovala so žiakmi II.A triedy Mgr. Voštenáková
• Kolegyňa Mgr. Urbanová v triedach IV.A a II.N premietla film o životných situáciách HIV pozitívnych ľudí.
• Ing. Havlíková premietala DVD Príbehy anjelov v triedach I.A a I.B.

Ďakujem kolegom i žiakom za uvedené aktivity konané v zložitej epidemiologickej dobe.

Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie Spojená škola, Hlavná 2 Žilina - Bytčica

Ing. Havlíková Renáta